Pojem nevěra označuje milostný poměr probíhající mimo manželství nebo dlouhotrvající vážný vztah. V dřívějších dobách byla nevěra označována jako cizoložství. Důležité je odlišení nevěry a polygamie – tj. souběžný legální vztah jedince s více osobami.

Jak se sexuální nevěra vlastně rozděluje?

Převážná většina autorů rozděluje nevěru následovně:

  • mimomanželský kontakt – jedná se jednorázovou převážně sexuální záležitost, často bývá rovněž náhodná.
  • mimomanželský vztah – jedná se o dlouhodobý vztah, kde se objevují silné citové vazby, časté bývá také možné plánování společné budoucnosti mimo manželství.
  • flirt – určité koketování, z hlediska sexu zde nevěra není naplněna.
  • virtuální nevěra – sdílení sexuálních fantazií se známým, ale i náhodným člověkem, nejedná se o přímý sexuální kontakt.
  • erotické dobrodružství – jedná se o dlouhodobější sexuální vztah se silnějšími citovými vazbami, avšak neobjevují se zde plány na společnou budoucnost.

Ovšem Miroslav Plzák uvádí odlišné dělení, a to na nevěru sexuální (jedná se o sexuální kontakt mimo manželství) a nevěru sociální (zahrnuje narušení společné péče o potomky, domácnost a vzájemných vztahů).

Jak se nevěra vlastně posuzuje?

V průběhu vývoje naší společnosti se proměňuje rovněž posuzování nevěry. Ve starověku se přístup k nevěře odlišoval podle společenské třídy (např. ve střední třídě záleželo na příjmech muže, zda si mohl dovolit více žen, naopak v nejchudší společenské vrstvě byla polygamie nedostupná). Starořecká společnost nijak nebránila muži, aby si vydržoval více žen, ovšem doma měl mít jen jednu ženu.

Starověký Řím byl tolerantní jak k mužům tak i ženám, na věrnosti se netrvalo a sexuální život byl považován za přirozené právo muže i ženy. S příchodem křesťanství přišel i výrazný důraz na manželství.

Ve 12. století nebyla nevěra považována za důvod k rozvodu, ale i přesto se jednalo o velice těžký hřích.

Stihne vás ulička hanby

Až do 16. století bylo trestem za nevěru tzv. ulička hanby, ze které bylo možné se vykoupit. S příchodem novověku došlo také i výrazné tabuizaci sexuality. Oficiálně se tolerovala pouze sexualita v manželství.

Sex nesezdaných lidí byl trestán vykázáním z města nebo pokutou.

Tolerantnější a tolerantnější…

Až s příchodem průmyslové revoluce začal slábnout vliv církve na sexuální chování. Výrazným faktorem byla také ženská emancipace a postupně se nevěra začala stávat tolerovanějším jevem.

Spolupracujeme: