Termín flirt označuje nezávaznou konverzaci nebo také vzájemnou komunikaci s milostným či erotickým úmyslem. Flirt nám umožňuje nezávaznou formou vyjádřit vážné věci (jako např. sexuální touhu).

Pojem flirt pochází z anglického spojení to flirt. Ovšem jeho starší původem je starofrancouzský termín conter fleurette, což v lze přeložit jako české „má mě rád…?“, kdy odtrháváme okvětní lístky.

Během flirtování mohou lidé mluvit nebo jednat takovým způsobem, jaký vypadá jako důvěrnější, ovšem nemusí to zcela odpovídat skutečnosti. Zpravidla v průběhu flirtování nedělají ani neříkají lidé nic, co by v dané situaci působilo nevhodně. Zpravidla volí laškovný žert nebo ironii.

Při flirtování se využívají stylizovaná gesta, řeč těla, pózy, jazyk a fyziologické znaky, které jsou typické také pro předehru (např. mrkání, lehké důvěrné dotyky, úsměv či posílání vzkazů).

Pokud chcete, aby byl flirt opravdu jen flirtem, je vhodné dodržovat určité zásady:

  • Nevyměňujte si kontakty – toto pravidlo platí především v případě, že máte partnera. Flirtujte nezávazně a dotyčnému nepředávejte svůj kontakt (telefonní číslo, e-mail či celé svoje jméno).
  • Udržte si odstup – usmívejte si, povídejte si, vyměňujte si vzájemné pohledy, ale udržte si fyzický odstup. Pokud si nepřejte, aby vás flirt přerostl v něco víc, vyhněte si letmým dotekům, ploužákům, apod.
  • City sem nepatří – flirt by měl probíhat TEĎ a TADY. Pokud nad ním začnete moc přemýšlet a bude vaše myšlenky zaměstnávat příliš často, přestává být flirt flirtem a pohráváte si s pomyslnou nevěrou. Užijte si přítomný okamžik, ale nepřipouštějte si možné pokračování či myšlenky na společnou budoucnost.

Spolupracujeme: