Jedinec postižený touto úchylkou je vzrušován představou, že je požírán, nebo on požírá někoho jiného. Určitou obdobou může být i sitofiili – sexuální orientace na pojídání potravin.