Termín pansexualita pochází z řeckého slova znamenající všechno.

Pansexualita neboli omnisexualita je termín pro sexuální orientaci, která je charakterizována silnou přitažlivosti, sexuální touho nebo romantickou láskou k lidem bez ohledu na genderovou identitu nebo biologické pohlaví (homosexualita / heterosexualita jsou zde potírány, vyprázdněny a ignorovány jako symboly).

Někdy bývá pansexualita popisována jako schopnost milovat romanticky osobu bez ohledu na její pohlaví.

Někteří pansexuálové zastávají názor, že pro ně pohlaví není důležité.

Spolupracujeme: