Termín Ladyboy nebo Katothey můžeme přeložit jako ženomuž či paní chlapec. Tento termín je typický především pro asijskou kulturu.

Kdo to vlastně je?

Jako Ladyboy můžeme označit transgender ženy nebo zženštilé homosexuální muže.

Někdy se můžeme setkat i s teorií, že se jedná o samostatné třetí pohlaví.

Mnoho Katotheys si obléká dámské oblečení a podstupuje feminizační lékařské zákroky (např. prsní implantace nebo silikonové injekce). Jiní nosí také make-up, užívají ženská zájmena. Dále také volí převážně ženská povolání v obchodech, restauracích, salonech krásy či továrnách.

Nejen jako sexworkers

Časté jsou také práce v kabaretech nebo jako sexuální pracovníci. V médiích je možné spatřit několik thajských Katotheys zpěváků, herců a modelů. Známé jsou i Katotheys soutěže krásy.

V současné době se Katotheys potýkají s mnoha právními a sociálními překážkami.

Ladyboyové a otevřenost?

Obecně mají daleko vyšší přijetí v Thajsku než v jiných asijských zemích. Mezi nejznámější Katotheys patří v Thajsku Nong Tum. Tum je bývalý šampion thajského boxu a do podvědomí veřejnosti se dostal v roce 1998.

Spolupracujeme: