Metamour je pojmem pojmem, který do běžného slovníku nově vstoupil s tím, jak se proměnilo uspořádání našich vztahů. Běžný život v (monogamním) páru totiž řadě lidí nevyhovuje a pokusili se tak nalézt uspořádání, v němž se budou cítit lépe.

Co je polyamorie

Jednou z těchto nových forem je i tzv. polyamorie. Jedná se o životní styl, jehož podstatou je, zjednodušeně řečeno, život v několika milostných vztazích.

Zcela zásadní je ovšem především skutečnost, že všichni účastníci o sobě navzájem vědí a žijí v tomto seskupení dobrovolně.

Tedy tuto situaci nelze považovat za nevěru. Současně nemůžeme tvrdit, že by byly paralelní vztahy byly založeny pouze na sexu. V takovém případě je příhodné označit takový způsob soužití spíše jako otevřený vztah.

Polyamorie však není založena pouze na intimitě realizované i jinde než mimo „oficiální“ ložnici. Polyamorní vztahy se, ja už bylo vyznačeno, určitě vyznačují i budováním citového pouta. Někteří lidé tak mají naopak sex pouze se svým primárním protějškem a s ostatními navazují vztahy založené naopak výhradně na emocionální bázi, nikoli té tělesné.

Stejně tak to automaticky neznamená vztah ve třech.

Počet „účastníků“ není opět samozřejmě nijak omezen. Záleží na vzájemné dohodě, kolik lidí se na takovém vztahu bude podílet. A také otázkou vzájemné domluvy je, jak budou jednotlivé vazby fungovat a s kým budou vlastně navázány.

Na příkladu již zmíněné trojice lze ukázat, že v polyamorii může nastat jednoduše situace, kdy všichni tři zainteresovaní mají vzájemný vztah.

Inspirací může být díl podcastu Šimrání s Neyou

České podcasty.cz – 56. díl Šimrání o polyamorii, žárlivosti a waxplay s Neyou

Kdo je metamour a jakou roli hraje v polyamory vztahu

Má-li ale jeden z dvojice vztah s další osobou, ale už s tímto člověkem nemá žádný vztah původní partner, označujeme tohoto třetího příchozího do vztahu právě pojmem „metamour“.

Tenrmín je složeninou řecké přípony „meta“, kterou bychom mohli volně přeložit jako „něco, co se nachází za“, a latinského „amour“ neboli „láska“.

V tomto uspořádání je dále možno zažívat paralelní vztahy sexuální i romantické. Se zapojením metamoura je dokonce možné realizovat i rodičovství. Podmínkou přitom není, aby v sobě všichni neměli žárlivost.

Nejdůležitějším předpokladem především v polyamory je, aby se každý jednotlivec se svými pocity naučil pracovat a všichni k sobě navzájem dokázali být otevření a upřímní.

Do polyamory by neměl být nikdo natlačen svým protějškem, pakliže s tím vnitřně nesouhlasí. Toto uspořádání by mělo být především založeno na naplnění potřeb.

Kolik osob k tomu zvolíte a jakou to bude mít formu, to samozřejmě následně obnáší diskusi a hledání kompromisu.

Proto taktéž existenci metamoura jednoznačně nelze pojmout tak, že ji prostě a jednoduše „snesete“ a budete se tvářit, že dotyčný ideálně neexistuje. Jeho přítomnost by měla být v plné míře akceptována, přestože s tímto člověkem sami žádné bližší vazby nemáte a mít ani nemusíte.

Od metamoura se pak prakticky vyžaduje totéž: aby se jednalo o čestného, upřímného člověka, který naplňuje víceméně obecné atributy slušnosti.

Spolupracujeme: