Falometrie označuje lékařskou metodu, která zjišťuje míru vzrušení muže na základě změny velikosti penisu při erekci. Tato metoda je rovněž známá pod svým odbornějším pojmem, a to jako penilní pletysmografie, v angličtině poté PPG (Penile Plethysmography).

Co je vlastně Falometrie za pojem?

Falometrie měří objemové změny penisu, které způsobují změny prokrvení v závislosti na sexuálně-erotických podnětech. Falometrie se využívá především v sexuologii jako pomocná metoda při diagnostice sexuální orientace či při poruchách erekce. Ovšem v dnešní době si své uplatnění nachází také v odvětví kriminalistiky, kde falometr dokáže určit, zda je daná osoba pedofilně zaměřena.

Falometr dokáže zaznamenat i takové změny prokrvení penisu, které si daný jedinec ani sám neuvědomí. Dalším výrazným uplatnění falometrie je také při nesouladu v manželství v oblasti sexu. Pokud trápí muže nefunkční erekce, je možné ji léčit mnoha prostředky, ovšem nejprve je nutno zjistit, zda je příčina psychická nebo fyzická.

Aby to nebylo ženám líto, existuje i ženská obdoba falometrie nazývající se vulvometrie. Ovšem ženské měření se obecně příliš nevyužívá, jedná se spíše o experimentální využití.

Přístroj využívající se při falometrie se označuje jako penilní pletysmograf či zjednodušeně falometr. Jedná se o původní československý vynález z 50. let 20. století.

Jak probíhá falometrické vyšetření

Falomentrické vyšetření probíhá podobně jako každé jiné lékařské vyšetření. Nejprve lékař zjišťuje různé osobní informace ohledně pacienta. Poté může proběhnout například měření galvanického odporu kůže. Až poté pokud není měření galvanického odporu kůže průkazné, se přistupuje k samotnému falometrickému vyšetření. Falomentrické vyšetření probíhá následovně:

  • informování pacienta;
  • připravení přístroje a připevnění čidel na příslušné místo;
  • samotné falomentrické měření spolu s erotickými a eroticky neutrálními stimuly;
  • samotné vyhodnocení výsledků.

Pokud falometr zaznamená pozitivní odezvu, je za průkaznou považována pouze pozitivní odezva na více podnětů stejného typu. Součást měření může být také vědomé hodnocení atraktivity ukazovaných osob (díky tomu je možné zjistit, jak moc si je vyšetřovaná osoba vědoma své sexuální orientace).

Historie falometrie

Autorem prvního falometru byl pražský sexuolog Kurt Freund, který tuto metodu navrhl na základě žádosti československé armády pro potřeby účinného odlišení gayů a heterosexuálů. V totalitním režimu se dalo vyhnout vojenské službě prohlášením, že muž je homosexuál. V tomto období panoval názor, že homosexualita je druhem neurózy a voják s touto diagnostikou byl pro armádu nepoužitelný.První prototyp falometru byl představen v roce 1957 a v podstatě okamžitě se začal využívat i pro prověření úspěšnosti léčby homosexuality.

Až po dlouhých pokusech o léčbu homosexuality došel Kurt Freund k závěru, že homosexualitu není možné léčit.

Typy falometrů

Základem všech falometrů je postroj, který se připevňuje na penis a zaznamenává i ty sebemenší erekční odchylky. Jednotlivé falometry fungují na několika odlišných principech. Sexuologové nejčastěji používají následující falometry:

  • Freundova metoda – falometr založený na trubici nasazující se na penis a proměřuje jeho změny v objemu. Nejedná se o příliš pohodlnou metodu.
  • Hadravského metoda – falometr zaznamenává změny v průměru penisu, v dnešní době se příliš nevyužívá.
  • Figarova metoda – falometr založený na měření změn ve vodivosti vzduchu. K tomu dochází, pokud se zmenšuje prostor mezi penisem a spirálovitou elektrodou. Na principu této metody je založena většina moderních falometrů.
Děkujeme za váš hlas!