Mezi gaye je velice důležitá klasifikace, tedy přesné stanovení jejich role během sexuálních hrátek. Dělíme je na aktivní, pasivní a versatilní. Versatilové patří mezi nejpočetnější skupinu gayů. Jedná se o jedince, kteří nemají výrazně vyhraněný postoj, přijímají aktivní tak i pasivní roli.

Versatil je tedy v homosexuálním vztahu jedinec, který je rád nahoře, ale i dole. Nevadí mu přijmout roli dominantní ani submisivní.

3.7/5 - (4 votes)