Panenská blána neboli hymen je slizniční řasa, která zcela nebo částečně překrývá poševní otvor ženy.

Je to jemnější tkáňový útvar, který brání vniku penisu do ženské vagíny. Tato blána je většinou protržena při prvním sexu, případně intenzivnější masturbaci větším předmětem.

Co je to vlastně hymen?

Termín hymen je řeckého původu a znamená membránu nebo blánu. anenská blána vzniká již pro vývoji dívčího plodu v těle matky a nachází se mezi malými stydkými pysky v místě, kde téměř uzavírá vstup do samotné pochvy.

Panenská blána vzniká již během vývoje dívčího plodu v těle matky a najdeme ji mezi malými stydkými pysky, kde uzavírá vchod do pochvy.

K protržení panenské blány dochází během prvního pohlavního styku a samotnému protržení se říká deflorace.

Panenská blána a menstruace

Panenská blána má zpravidla jeden nebo více otvorů, díky kterým může probíhat menstruace. Nejčastější jsou dva typy panenské blány, a to přepažená panenská blána a dírkovaná panenská blána. V období puberty začne v těle dívky působit hormon estragon, který zajišťuje větší elasticitu blány.

Pokud je panenská blána neporušena, s největší pravděpodobností to znamená, že dívka či žena dosud neprovozovala s nikým pohlavní styk. Takovou ženu nazýváme jako pannu. Mužským ekvivalentem je poté označení panic.

V mnoha kulturách je „věneček“, „blána“, „panenství“ (neboli odborně hymen) označován jako symbol čistoty a je snaha ho zachovat až do svatby, kdy ho slavnostně protrhne až manžel při první společné noci.

Ztráta panenství jako symbol moderny

Postupem času je však ve společnosti snižována důležitost panenství a v dnešní době si svůj věneček chrání poměrně malé množství dívek. Především v západní kultuře je na dospívající kladen vyšší tlak z hlediska jejich prvního pohlavního styku. Větší promiskuitu pak podporuje také dřívější začátek požívání alkoholu, kouření nebo lehké drogy.

V historii byly dívky panny velice ceněny a provdat dobře dívku, která již měla za sebou pohlavní styk s mužem před vstupem do manželství, mohl být poměrně velký problém.

S panenskou blánou souvisejí také dva možné chirurgické zákroky. Tím prvním je hymenotomie, která se provádí v případě, kdy panenská blána uzavírá celý poševní vchod. Při tomto zákroku se panenská blána naruší.

Druhou z operací je hymenoplastika, což je plastická operace, při které dochází k obnovení deflorované panenské blány. Některé ženy tento zákrok podstupují, aby udělaly radost svým drahým polovičkám.

Mánie při odpaňování dívek?

S hymenem a deflorací (protržení pannenské blány) souvisí heslo: deflorační mánie.

Spolupracujeme: