Termín promiskuita pochází z latinského slova promiscuus = smíšený. Promiskuita je sexuální nestálost, nezávaznost a časté střídání partnerů.

Je velice těžké určit, co je považováno za promiskuitní chování. Norma je vždy dána konkrétní společností. Někdy je považováno za promiskuitní chování jakýkoliv mimomanželský styk, v jiných kulturách je promiskuita pokud má jedinec dva a více sexuálních partnerů nebo pokud v krátké době partnery obměňuje. Jednotlivé normy vycházejí zejména z náboženských představ.

Děkujeme za váš hlas!