Frotérství (také tušérství) je sexuální porucha, kdy postižená osoba vyhledává úmyslné tření nebo doteky s jinými, anonymními osobami. Doteky jí způsobují sexuální vzrušení.

Odkud frotérství pochází

Termín frotérství pochází z francouzského slova frotter, v překladu třít se). Většinou se jedná o osoby opačného pohlaví. Frotérství je časté zejména v tlačenicích, davech, frontách nebo přeplněných dopravních prostředcích.

Jedná se o sexuální odchylku (parafilii).

Frotéři celého světa spojte se!

Frotéři předstírají, že se ženy dotkli jen náhodou nebo omylem. Ovšem často tato jejich aktivita končí až ejakulací na oblečení ženy, která si toho nemusí ani všimnout. Velice často bývá frotérismus doprovázen i dalšími sexuální odchylkami (např. exhibicionismem, voyeurismem a dalšími.

Frotér dosahuje sexuálního vzrušení tak, že jakoby náhodou sáhne na ňadra, zadek nebo genitálie ženy. Pokud je tření dostatečné dlouhé, může dojít až k samotné ejakulaci.

Spolupracujeme: