Pederastie je původem starořecké slovo označující typ vztahu, ke kterému byli nejlépe disponování lidé, jež bychom nyní označili jako efebofily.

Termín efebofilie se využívá zejména v kontextu sexuologickém nebo psychiatrickém naopak termín pederastie užijeme spíše v kontextu sociologickém nebo kulturologickém. V minulosti slovo „pederast“ bylo voleno k označení homosexuála, ale také pedofila zaměřeného na chlapce. K tradiční řecké pederastii se hlásí homosexuální i pedofilní aktivisté.

Spolupracujeme: