Jedná se o chirurgický zásah, při kterém se odstraní předkožka penisu. Provádí se především ze zdravotních, nebo náboženských důvodů.

Za zdravotní výhody se považuje menší riziko nákazou HIV a také lepší hygiena.

Obřízka se provádí i na ženách (především v afrických zemích), ale většinou se jedná o násilný akt a žena je po zákroku znetvořena do konce svého života.

Spolupracujeme: