Ženská obřízka neboli infibulace je typem amputace, při kterém dojde k odstranění částí vnějších pohlavních orgánů ženy.

Tento úkon se provádí zejména v afrických zemích a je spojen s určitým rituálem. Označení ženská obřízka je poněkud chybné, protože během úkonu dojde k nevratnému poškození zdraví ženy. Na rozdíl od ženské obřízky může být mužská obřízka i zdravotně prospěšná a v žádném případě nezpůsobuje vážné poškození pohlavního orgánu, jak je tomu u žen.

V angličtině se pro ženskou obřízku užívá termín female genital mutilation (FGM), což v překladu znamená mrzačení ženských pohlavních orgánů, ženská pohlavní mutilace nebo mrzačení rodidel. Zákrok bývá většinou prováděn ostrým nožem, nůžkami nebo žiletkou.

Mezi problémy spojené s ženskou obřízkou patří silné krvácení, problémy s močením, problémy fyzické i psychické v sexuální stránce života nebo silné bolesti. Dle světové zdravotnické organizace praktikuje v současné době ženskou obřízku 28 zemí východní, západní a severovýchodní Afriky. Podle mezinárodní shody se ženská obřízka považuje za porušení lidských práv žen, dívek i dětí.

5/5 - (1 vote)