Termín Gejša pochází z japonštiny a označuje profesionální společnici. Doslovný překlad slova Gejša znamená doprovod umělkyně nebo přítomnost umění.

Hlavním posláním Gejši je bavit muže prostřednictvím tance, zpěvu nebo jiného umění. Gejši patří mezi typický a nepostradatelný symbol Japonska. Prvními Gejšami však byli muži, až v polovině 18. století došlo k prosazení Gejši jako ženy.

První ženská Gejša se objevila v nevěstinci Kjóto v roce 1751. Pro Gejši je typický velice světlý až bílý make-up, upravený vzhled a samozřejmě také tradiční japonské šaty – kimono. V západním světě se postupem času stalo označení Gejša synonymem japonské prostitutky, což je chybné. Gejši jsou společnice pro společenská setkání, jejich úkolem je zabavení hostů

  • uměním,
  • tance,
  • zpěvem,
  • recitací básní apod.

Pokud Gejša okouzlila nějakého vlivného muže, mohl ji nabídnout oficiální milenecký poměr.

Vztah byl veřejný a muž se stal jejím “dannou” (patronem). Muž v průběhu jejich vztahu platil většinu Gejšiných výdajů (za bydlení, jídlo, školu a také klasický hodinový honorář). Tento vztah připomíná klasické milenecké uspořádání, avšak s tím rozdílem, že Gejši samy rozhodovaly, zda chtějí s mužem navázat i fyzický poměr.

5/5 - (1 vote)