Termín vaginismus označuje náhlé a bolestivé stažení svalstva pochvy a pánevního svalstva, které znemožňuje uskutečnění soulože.

Ženský strach z sexu?

Vaginismus má často psychický základ, může se jednat o silný strach z deflorace, otěhotnění, apod. Dalším důvodem může být i prožité trauma, hosexuální orientace, silná puritánská výchova i jiné psychické problémy. Vždy se jedná o poruchu psychickou. Vaginismus může také vzniknout druhotně přidyspareunii nebo některých onemocnění orgánů v oblasti malé pánve.

Vzácná sexuální ženská dysfunkce

I přes tyto důvody je vaginismus poměrně vzácnou sexuální dysfuncí ženy. Ženy trpící touto poruchou mají sice strach ze soulože, ale nemají k ní odpor. Naopak se snaží, aby pohlavní spojení proběhlo.

Sevře se a už neotevře…

Stažení svalstva při pohlavním styku bývá samovolné, dojde také k sevření pochvy. U těžších forem vaginismu se objevuje také sevření stehen a obranné prohnutí páteře. Ženy nedokážou tyto projevy a obranné reflexy potlačit.

Děkujeme za váš hlas!