Termín spektrofilie označuje poruchu, která je řazena mezi parafilie. Jedná se o sexuální úchylku projevující se vzrušením z představy sexuálního styku s duchy. Nejčastěji se objevuje v období puberty a přetrvává do vyššího věku, mnohdy bývá doprovázena i dalšími psychickými poruchami.

Mezi hlavní příznaky spektrofilie patří:

  • úzkost;
  • abnormální množství času stráveného přemýšlením o sexuálním styku s duchy;
  • poruchy nálady;
  • sexuální vzrušení, které způsobuje představa styku s duchy;
  • sociální segregace;
  • poruchy sebeovládání;
  • poruchy stravovacích návyků;
  • pocit stresu, viny a výčitky.

Spektrofilie bývá léčena různými způsoby, mezi jedním z častých patří farmakologická léčba prostřednictvím selektivních inhibitorů, stabilizátorů nálady či jiných antidepresiv. Farmakologická léčbu je vhodné podpořit také psychoterapeutickými metodami, například kognitivně-behaviorální terapií nebo psychoanalýzou.

5/5 - (1 vote)
Napište komentář

Kliknutím na tlačítko ODESLAT KOMENTÁŘ udělujete
souhlas se zpracováním osobních údajů.