Saliromanie je sexuální úchylka, při které je sexuální vzrušení způsobeno znečišťováním partnera nebo jiných osob výkaly, močí nebo jinými látkami (např. špína, inkoust, bláto apod.).

Dalším projevem saliromanie je nošení špinavých a roztrhaných oděvů nebo poškozování cizích oděvů (rozřezání nebo natržení).

Fetišem není akt poškození oděvu, ale konečný výsledek – neatraktivní vzhled. Někteří saliromaniaci si vytvářejí vlastní sbírku předmětů, které znečistili a nad nimi poté masturbují.

Termín saliromanie je francouzského původu a vychází ze slova salir = špinit.

I do hloubky si to můžeme rozebrat

Jedná se o náhražkové sexuální jednání, při kterých získává člověk rozkoš znečisťováním jiného člověka. Jedná se například o pomazávání výkaly, bahna, stříkání inkoustu.

Inkvinační pud navazuje na zvířecí vymezování životního prostoru tím, že rozdílejí moč nebo fekálie po „svém území“.

Člověk, který podléhá inkvinačním pudům prostřednictvím nich vyjadřuje většinou sexuální nárok na druhého člověka. Je důležité rozlišit mezi agresivním inkvinační pudem u sadistů a pasivní láskou k výkalům u masochistů.

U sadistů označujeme inkvinační pud jako saliromanii, u masochistů jako exkrementofilie, koprofagie, mysofilie nebo skatofilie.

Spolupracujeme: