Koprofilie je sexuální úchylka, která vychází z análně-erotického vývojového stádia dítěte.

Osoba trpící koprofilií má silnou úchylku ve výkalech, sbírá fekálie svých partnerů/partnerek a využívá je při masturbaci. Osoby s touto sexuální úchylkou silně vzrušuje sledování vykonávání potřeby, čichání pachu z výkalů, apod.

Mohou také sbírat použitý toaletní papír, se kterým zacházejí jako by dostali milostný dopis. Tato praktika se označuje jako scat nebo kaviár. Velmi nebezpečnou a vyhraněnou formou koprofilie je koprofagie – pojídání výkalů a záliba v zavádění potravin do konečníků partnera/partnerky, odkud je po nějaké době sami jazykem vyjídají.

Spolupracujeme: