Preejakulát bezbarvá kapalina, kterou během sexuálního vzrušení vypuzuje močová trubice přes penis až na povrch těla.

Preejakulát je produkován Cowperovými buňkami, proto je také někdy nazýván Cowperova tekutina. Vzhledem se preejakulát podobá spermatu, ale chemické složení je rozdílné. Podstatným rozdílem je, že preejakulát neobsahuje spermie.

Někdy bývá preejakulát zaměňován s pojmem předčasná ejakulace i přesto, že se jedná o dva rozlišné záležitosti. Předčasná ejakulace je dokončená ejakulace, ke které došlo dříve, než bylo pro muže žádoucí. Množství preejakulátu je u každého muže jiné.

Hlavní funkcí preejakulátu je lubrikace a příprava cesty pro bezpečný transport spermií. Prostřednictvím preejakulátu může však dojít k nákaze sexuálně přenosnými chorobami.

Studie prokázaly, že v preejakulátu se může vyskytovat virus HIV. Dalším rizikem je, že preejakulát v určitých případech (například po předchozí ejakulaci zůstane v močové trubici zbytek sperma, které pak může být vyplaveno právě novým preejakulátem při dalším vzrušení) může obsahovat i aktivní spermie, proto může být technika přerušované soulože riskantní.

Děkujeme za váš hlas!