Jako jeden z prvních veřejně známých osob uzavřel otrockou smlouvu Leopold von Sacher-Masoch. V průběhu svého života uzavřel dvě smlouvy.

K čemu vlastně slouží smlouva u otroka

První byla poměrně stručná, druhá smlouva umožňovala jeho Paní naprostou kontrolu nad jeho životem, včetně toho, že měla možnost Masocha usmrtit.

Otrocká smlouva vymezuje základní pojmy (např. otrok/otrokyně nebo Pán/Paní), dále obsahuje přesné stanovení vztahu a neposlední řadě také stanovuje práva a povinnosti obou stran. Po uzavření smlouvy se otrok/otrokyně stává majetkem svého Pána/Paní, se kterým může následně nakládat podle svého uvážení.

Otrokům podpis smlouvy je jedním z posledních svobodných rozhodnutí, které učiní.

Podpisem všem začíná… nebo končí?

Po podpisu smlouvy nemá již otrok/otrokyně právo přemýšlet a stává se především nastrojem určeným pro Pánovo/Paní péči, pohodlí, spokojenost nebo zábavu. Otrocká smlouva je právně neplatná, avšak ve vztaku otroka/otrokyně a Pána/Paní je naprosto nedotknutelná.

Téma otrocké smlouvy v redakčním podcastu (46. díl):

Smlouva by měla být sepsána stručně, jasně by měla definovat základní pojmy, dále bychom v ní měli najít veškeré podrobnosti o druzích trestů, vzhledu otroka/otrokyně, jejích pracovních povinnostech apod.

Co si o BDSM myslí Petr a Aly v podcastu (41. díl):

Vzor ke stažení?

Na internetu je možné najít velké množství různých vzorů otrockých smluv. Otrocká smlouva se do povědomí široké veřejnosti dostala zejména v souvislosti s filmem Padesát odstínů šedi, kde obdobnou smlouvu uzavírá Christian Grey spolu s Anastásii Steelovou.

Připravili jsme pro vás zajímavý vzor smlouvy mezi Paní/Pánem a jejím otrokem/otrokyní. Jeho obsah a strukturu jsme konzultovali s několika aktivními dominami, takže je ověřený praxí a rovnou využitelný k podepsání.

Stačí jen stáhnout a vytisknout svému otrokovi – typicky v 2 kopiích.

Obsah naší otrocké smlouvy

Naše verze má jednostránkovou předmluvu, samotný text smlouvy má 11 stránek, rozdělených do 10 tematických sekcí:

 1. Smluvní strany (kdo je Pán / Paní, kdo je otrok/yně)
 2. Předmět smlouvy (ochota Pána / Paní přijmout otroka, vůle otrok/yně vstoupit do služby, …)
 3. Obecná pravidla (otrok/yně se stává majetkem, bezvýhradné plnění rozkazů, úcta a pokora, …)
 4. Ostatní pravidla (sloužení je pocta, otrok/yně bude cvičena k přání Pána / Paní, …)
 5. Povinnosti otrok/yně (nadšení plnit úkoly, přijímání trestů, cílem je zlepšení k dokonalé službě, …)
 6. Porušení pravidel (udělení trestu při porušení, přijmutí bez protestu, poděkování po trestu, …)
 7. Změna smlouvy (jen v případě souhlasu, …)
 8. Ukončení smlouvy (otrok nemá právo vypovědět smlouvu, Pán / Paní kdykoliv bez udání důvodu, …)
 9. Zvláštní ustanovení (termíny služby, pozice otrok/yně, nařízený vzhled, povinnosti, veřejné jednání, …)
 10. Doplňující ustanovení (rozšiřující dohody nad rámec smlouvy, …)
 11. Podpisy a data podepsání (stvrzení podpisy, souhlas se zlepšením výkonu otrok/yně, …)

Vzhled vzoru smlouvy

Objednejte a stáhněte si ji:

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Spolupracujeme: