Kastrátofilie neboli kastrační fetiš je specifickým typem fixace na proces kastrace a kastráty (eunuchy). Eunuch je muž, který podstoupil kastraci nebo mu v plození potomků brání celibát, impotence nebo jiná příčina.

Jedná se zejména o muže heterosexuální i homosexuální orientace, kteří bývají submisivně založeni. Většina jedinců však netouží po změně pohlaví. Jedince s kastračním fetišem vzrušuje samotný proces kastrace (sterilizace) a fantazie s ním spojené.

Mnoho z nich se shání v internetových komunitách a o svých představách zde diskutují. Jednou z nejrozsáhlejších komunit je Eunuch Archive, kde se sdružuje přes 70 tisíc uživatelů.

Nemalá část osob z komunity kastratofilů se postupem času sama odhodlá podstoupit proces kastrace. Mnoho z nich má silné pocity studu a sterilizační zákrok je proveden v amatérských podmínkách nebo dohledu lékaře.

Nejčastěji v těchto podmínkách využívají tzv. svorky Burdizzo.

Nalezení chirurga, který by provedl sterilizaci, bývá velice obtížné, protože ve většině zemí je kastrace povolena pouze v případě vážných zdravotních důvodů nebo také popř. z terapeutických důvodů.

Spolupracujeme: