Kastrace nebo extirpace varlat představuje odstranění pohlavních žláz, které produkují pohlavní hormony. U muže se jedná o odstranění varlat (orchiektomie) a u žen odstranění vaječníků (ovariektomie) nebo odstranění vaječníku spolu s dělohou (ovariohysterektomie).

Kastrace způsobuje zamezení tvorby pohlavních buněk, jejímž výsledkem je neplodnost / sterilizace).

Dále se s kastrací pojí také snížení sexuální apetence (chuti na sex) a potence. Ke kastraci dochází většinou operativně (nejčastěji se jedná o úrazy nebo potřebné operace), avšak může k ní dojít i přirozenou cestou (existují různí parazité, které likvidují pohlavní žlázy, např. Hlístice nebo motolice).

Pokud je kastrace provedena před pubertou (před dovršením fyzické dospělosti), nenarostou ženám prsa ani ochlupení, nedojde k zaobalení v oblasti pánve a mají hlubší hlas.

Muži jsou na tom podobně, nenaroste jim ochlupení (ani vousy) a mají vysoký hlas.

V některých kulturách se kastrovanému muži říká eunuch a tito muži byli využíváni jako strážci harémů v Orientu, úředníci nebo správci paláců. S tímto heslem souvisí i fetiš nazývaný kastrační mánie.

Spolupracujeme: