Termín Eunuch pochází z řeckého slova Euné – postel a Echein – v moci. Ve volném překladu jej můžeme přeložit jako strážce lože.

Eunuch, ten který nikdy nemohl dospět?

Jednalo se o muže, kteří byli buď v brzkém věku před projevy hormonálních změn kastrováni, nebo jim v plození potomků bránila impotence, celibát nebo jiné zábrany.

V mnoha společenstvech měli Eunuchové specifickou funkci, převážně se jednalo o dvořany, náboženské specialisty, kastrátní pěvce, členy vojenské gardy, vojáky, strážce významných žen, vládní úředníky nebo sluhy v harémech.

Kastraci si dobrovolně nezvolili

Mnoho Eunuchů pocházelo z řad otroků a kastraci podstoupili nedobrovolně. Kastrace byla důležitá, protože zaručovala, že Eunuchové budou dobří sluhové, kteří budou moci vykonávat i služby typu koupání, stříhání vlasů apod.

Eunuch byl nucen zřeknout se věrnosti komukoli jinému, než byl samotný vládce a neměl právo ani na vlastní rodinu.

Kde všude se eunuši objevovali?

Tyto muže lze hledat ve starověkých a raně středověkých říších asijského kontinentu (např. Vietnam, Čína, Thajsko, Barma, Indický subkontinent, atd.), dále také ve starém Řecku, Byzancii a Římě.

Spolupracujeme: