V analytické psychologii představuje anima část mužské psychicky, ve které je přítomen ženský protipól určující neuvědomované procesy mužského jednání.

Symetrickým protějškem je animus, který racionalizuje ženské vědomí a je mužským protipólem ženské psychiky. Dohromady vytváří anima a animus vytvářejí dvojici archetypů (archetyp – vzorech psychického vnímání).

Anima a animus plní roli jakéhosi průvodce do vlastního nevědomí, umožňují jeho hlubší pochopení a jsou prostředníky mezi egem a vnitřním životem jedince. Carl Gustav Jung nazval tuto dvojici archetypů jako kontrasexuální.

Vedle mužské části psychiky je přítomen a ženský prvek, s ženským charakterem jednání. Tento ženský prvek se může objevovat ve snech, fantaziích a je stále projektován na opačné pohlaví a zůstává v našem nevědomí.

Pojem anima propojuje vzájemné porozumění mezi mužem a ženou a umocňuje jejich vzájemnou přitažlivost. Anima má určité ženské rysy (neklid, tvořivou sílu, tvoření citových vztahů nebo měňavost). Naopak animus je charakteristický mužskými rysy (bezcitnost, moc, racionalita).

5/5 - (1 vote)