Violet wand neboli jiskřivka je přístroj využívající se ke stimulaci svalů a nervových zakončení za pomoci vysokonapěťových výbojů.

Z důvodu využití nízkého proudu a vysoké prekvenci, prochází energie pouze povrchovým i částmi těla a při jeho používání nehrozí žádné vážnější poranění.

Původně byl přístroj určen pouze k terapeutickým účelům v odvětví medicíny. Dnes jeho medicínské uplatnění upadá, naopak je velice populární v praktikách BDSM a elektro-sexu. Přístroj se skládá ze zdroje a elektrody přikládající se na tělo.

Většina elektrod je vyráběna ze skla, který je plněn vzácným plynem (nejčastěji agonem). Při průchodu elektrického proudu dochází k vydávání světla podobného neonové trubici a současně je produkován i elektrický výboj v podobě malých blesků.

Touto pomůckou je možné dráždit svůj protějšek především při dotyku s kůží – především na prsou, klínu, zadku a dalších citlivých (erotogeních zónách).