Erotogenní zóna je oblast na vnějšku lidského těla. Pokud dochází k dráždění erotogenní zóny, výrazně narůstá sexuální vzrušení.

Mužské a ženské erotogenní zóny se značně liší, u mužů se soustřeďují především na pohlavní orgány a krk.

U žen jsou rozmístěny po celém těle, patří mezi ně např. krk, ušní lalůčky, prsa, bradavky, dvorce, podbřišek a pohlavní orgány.

Spolupracujeme: