Termín sodomie je zastaralé označení pro společensky neakceptované sexuální chování. Většinou se jednalo o homosexuální styk mezi muži, anální sex nebo sexuální styk se zvířaty.

Původem je termín sodomie odvozen od jména biblického města Sodomy. Obyvatelé města Sodomy byli údajně násilníci a měli zálibu v “nepřirozeném sexu” – znásilňování a homosexualitě. Bůh proto město zničil a nechal utéct pouze jediného spravedlivého muže Lota a jeho rodinu. Se sodomií se setkává u všech biblických náboženství – křesťanství, judaismu i islámu.

Kultura a společenské normy se mění, proto se na sodomii v různých obdobích nahlíželo rozmanitě. V minulosti se sodomie trestala upálením, vyhnanstvím, za Marie Terezie také stětím, apod.

Ještě v roce 1950 měly všechny státy v USA zákony, které zakazovaly sodomii, v současné době má tyto zákony jen 10 státu a sankce za sodomii je trest odnětí svobody na 1 – 15 let.

Děkujeme za váš hlas!