Querr je termín, který pod sebou zahrnuje sexuální a genderové menšiny, které nepatří mezi heterosexuály. Nejedná se o vědecký, ale politický pojem.

Úzce se pojí s komunitou LGBT, ve které má svůj původ. V současné době označuje termín Queer osoby, které nechtějí být spojováni s tradičním pohledem na sexualitu ve společnosti.

Jak Queer vzniklo?

Slovo queer v překladu znamená výstřední nebo podivný. V 19. století se jednalo o slangové označení gayů. V roce 1990 vznikla aktivistická skupina, která se nazývala Queer Nation (Queer národ).

Na začátku 21. století přijaly název i další sexuální a genderové menšiny a v současné době je pojem rozšířen po celém světě.

Máme zastoupení i v ČR?

V České republice je nejaktivnější skupinou občanské sdružení STUD Brno. Jedná se o nevládní neziskovou organizaci sdružující gaye, lesby a jejich přátele. Od roku 2000 dochází k pořádání filmového festivalu, který se věnuje querr problematice.

Spolupracujeme: