Označení infantilismus pochází z latinského slova infans, které znamená nemluvně. Infantilismus označuje různorodé vývojové poruchy nebo infantilní (dětinské) chování.

V medicíně slouží pojem infantilismus k pojmenování vývojových poruch, u kterých se tělesný růst zastaví během dětského stádia.

Z hlediska psychologie definuje infantilismus neukázněné emotivní chování, egocentrismus, vzdor nebo naopak vytahování. Většinou se jedná o různé formy emotivní nebo sociální nedospělosti.

V oblasti sexuologie představuje infantilismus sklony dospělé osoby představovat si během sexuálních fantazií sebe jako dítě – též spadající pod age play. Pozor na zaměňování s pedofilií, který je charakterizován zájmem dospělé osoby o dítě.

Spolupracujeme: