Hierofilie patří mezi sexuální poruchy, je charakteristická sexuálními touhami, které se pojí s náboženskými nebo posvátnými předměty. Z pravidla se objevuje již v období puberty a může být doprovázena i dalšími psychickými obtížemi.

Mezi nejčastěji přítomné symptomy patří:

  • sexuální zájem zaměřený na posvátné nebo náboženské předměty;
  • úzkostné stavy a poruchy nálad;
  • abnormální množství času stráveného s náboženskými nebo posvátnými předměty;
  • opakující se intenzivní sexuální fantazie týkající se náboženský předmětů.

Samotná diagnostika se provádí na základě přítomných příznaků, často nebývá zcela jednoduché tuto poruchu určit.

Podobně jako u jiných poruch se i u hierofilie při léčbě využívá farmakologické léčba spolu s psychoterapeutickými metodami.

Napište komentář

Kliknutím na tlačítko ODESLAT KOMENTÁŘ udělujete
souhlas se zpracováním osobních údajů.

Spolupracujeme: