Termín Drag Queen označuje osobu mužského pohlaví, která se za účelem pobavení společnosti převléká za ženu. Součástí převlékání za ženu je také zvýšená až přehnaná stylizace do ženské role (výška hlasu, gestikulace a celkového chování). Podstata fenoménu Drag Queen nespočívá ve specifické sexuální preferenci, ale především ve svébytné formě herectví, kterou někteří z těchto mužů vykonávají na profesionální úrovni.

Co je Drag Queen za pojem?

Původ termínu Drag Queen není zcela jasný a lze jej vykládat několika různými způsoby. Samotné slovo Drag je pravděpodobně odvozeno z jidášského výrazu trogn, které vychází z německého tragen = nosit. Naopak termín Queen (z anglického jazyka, v překladu královna) poukazuje na přehnané líčení a gestikulaci.

Poprvé se v mluvené řeči objevil v poslední čtvrtině 19. století, kdy Drag Queen v anglofonních zemích označoval v divadelním žargonu herce, který ztvárnil ženskou roli. V souvislosti s homosexuální komunitou se jeho použití datuje do meziválečného období. Poprvé v Austrálii okolo roku 1935, v psané podobě poté první záznam z roku 1941.

Čím je tato „královna“ typická?

Pro Drag Queen jsou typické určité prvky, které se poprvé začaly objevovat již v období antického Řecka, kdy měly ženy zakázáno účastnit se divadelních představení, a ženské role zastupovali muži. Od Drag Queen je odvozeno také několik dalších pojmů:

  • Drag King – stylizace osob ženského pohlaví do mužské role;
  • Faux Queen – stylizace osob mužského pohlaví do ženské role;
  • Faux King – výrazně přehnaná stylizace osob mužského pohlaví do mužské role;
  • Skag Drag – stylizace osob mužského pohlaví do ženské role s tím, že jsou zachovány výrazně maskulinní rysy.

Kdy má svůj mezinárodní svátek?

Drag Queen dokonce oslavují i svůj mezinárodní den, který každoročně připadá na 16. června. V České republice existuje několik podniků, které se zaměřují na tento styl umění, v Praze se jedná např. o podnik Friends Prague, v Brně zase o klub Depo. Ovšem daleko větší popularity si v České republice těží profesionální umělecké soubory, např. Travesti Show Praha nebo Crazy Godness.

Jak se stát novou Drag Queen?

Neoddělitelnou součástí Drag Queen je samotná proměna mužského umělce v ženu. Zásadní je líčení, kterým umělec dosahuje typicky ženských rysů (důležité je zvýraznění lícních kostí). Dále se využívají často umělé řasy, domodelování kontur obličeje a použití rtěnky. Dalším důležitým krokem je vyzdvižení sekundárních pohlavních znaků s využitím vycpávek (jedná se zejména o prsa a zadeček) a skrytí mužských genitálií.

5/5 - (1 vote)
Napište komentář

Kliknutím na tlačítko ODESLAT KOMENTÁŘ udělujete
souhlas se zpracováním osobních údajů.