Pojem přejatý z angličtiny – coming out označuje přijetí odlišené sexuální orientace.

Původní význam tohoto spojení bylo chápáno jako „vyjít ze skříně“ (z angličtiny coming out of the closet), volně chápáno jako otevřené přihlášení se ke svojí sexuální orientaci. V užším významu se coming out používá pro okamžik svěření se jiným osobám.

Coming out a puberta

Coming out se často pojí s obdobím puberty, ale samozřejmě se může objevit i v pozdějších fázích života. Vzhledem k věku, kdy si mladý člověk začíná uvědomovat svoji sexualitu, může být tento proces komplikován také například obavami, jak jeho orientaci přijme rodina a přátelé.

Častým problémem bývá také možnost výskytu školní šikany.

S termínem se pojí dvě fáze

  • Vnitřní coming out – vnitřní přijetí sebe sama a smíření se se svou vlastní orientací, nejčastěji nastává v období puberty – tedy v období, kdy se nejvýrazněji začíná projevovat lidská sexualita.
  • Vnější coming out – veřejné odhalení vlastní sexuální orientace před svým okolím (rodina, přátelé, apod.)

Pozor na možnou záměnu s termínem outing – tedy zveřejnění sexuální orientace třetí osobou, nejčastěji proti vůli daného jedince.

Jak je těžké vyjít s pravdou ven

Stupeň obtížnosti zvládnutí coming outu je závislý jak na vnitřních vlastnostech člověka, tak i na prostředí, ve kterém jedinec žije a samozřejmě také na přístupu lidí v nejbližším okolí a celkové společenské atmosféře.
Původně byl pojem coming out spojován jen s homosexualitou. Ovšem v dnešní době se termín coming out používá také jako označení pro sebepřijetí a veřejné odhalení veškerých odlišných sexuálních orientací (např. BDSM, LGBT, ale i dalších).

Den Coming outu

V mnoha zemích se také slaví tzv. Coming Out Day, který každoročně připadá na 11. října.

Jeho hlavním významem je upozornění na existenci sexuálních menšin ve společnosti a také na jejich potřeby a problémy.

Spolupracujeme: