Pod zkratkou ABDL se ukrývají anglické termíny adult baby/diaper lovers. Jedná se o specifický typ sexuálních preferencí.

Co je adult baby

Adult baby syndrom neboli parafilní infantilismus je odborníky zařazen mezi sexuální parafilie, respektive je tento stav klasifikován jako sexuální fetišismus. Je však nutné upozornit na to, že erotický podtext být v rámci adult baby přítomen může, ale také nemusí.

Podle definic se jedná o regresivní stav, při kterém se jednotlivec vrací do kojeneckého či batolecího období. Chybou by nicméně bylo ztotožňovat adult baby s pedofilií. V rámci tohoto sexuálního fetiše si dospělí na děti pouze hrají.

Jedná se zároveň o dospělé, kteří jsou fyzicky i duševně zdraví a aktivit se účastní dobrovolně.

Adult baby tak zahrnuje různorodé projevy, které souvisejí s dětstvím – pití z kojenecké lahve, nošení dudlíků nebo dětských bryndáků. Rekvizitami, které k adult baby náleží, je běžně i dětský nábytek nebo klasické hračky.

Někteří členové komunity se mohou navíc cítit dostatečně uspokojeni pouze tím, že mají kolem sebe předměty evokující malé dítě a hrát přímo dětskou roli proto netouží.

V některých případech může být adult baby ztotožněno i s BDSM, pakliže sexuální vzrušení vzniká při výchově, jejíž součástí mohou být i tvrdší tresty, případně adult baby zaujímá v sociální hierarchii submisivní postavení. Stejně tak se v případě některých mužů objevují i transgender rysy, kdy muž předstírá, že je malou holčičkou.

Spouštěcí mechanismus tohoto stavu znám není. Jedna teorie tvrdí, že matka vytváří asociace mezi ponížením a sexualitou.

Další teorie říká, že adult baby je porucha identity.

Kdo jsou diaper lovers

Specifickou kategorií je skupina diaper lovers, což jsou jedinci zaměřeni na nošení plenek pro dospělé. Podle odborníků se u většiny těchto osob projevuje tato touha kolem 11. nebo 12. roku věku. Převažují mezi nimi muži.

Záliba v nošení plenek však může vzniknout i tak, že původně má jedinec problémy s únikem moči a začne je nosit jakožto formu řešení inkontinence. V důsledku toho však někteří nositelé plenek mohou v této pomůcce najít oblibu.

Skupina diaper lovers se nemusí s množinou adult babies nijak protnout.

Nošení plenek nemusí pro některé jedince zároveň znamenat, že si přejí, aby se s nimi zacházelo jako s dětmi. Používání plenek v rámci sexuální předehry je rovněž možné.

Rizikem vyplývajícím z této aktivity, je především rozvoj inkontinence. Dostupné zdroje uvádějí, že dlouhodobé nošení plen může podnítit plnou fekální i močovou inkontinenci. Stejně tak objem močového měchýře se zmenšuje. Následná léčba těchto obtíží je velmi dlouhá a komplikovaná.

Jakožto příčina tohoto stavu se uvádí psychika, kdy si člověk velmi záhy zvyká na to, že nad svým vyprazdňováním nemusí mít kontrolu.

Spolupracujeme: