Pyrofilie je typem sexuální deviace, která je charakteristická fetišistickou fixací na oheň.

Pro pyrofilii se užívají také termíny pyrolagnie, pyropatie nebo sexuální pyromanie.

Sexuální vzrušení je vyvoláváno ohněm, často se pyrofilie pojí také s úmyslným zakládáním požárů, které slouží k vyvolání vzrušení.

Spolupracujeme: