Omniviant neboli multi – deviant je označení pro člověka trpícího více deviacemi najednou.

Tento termín se poprvé objevil v roce 2005 a používá se jako přesnější označení multideviantního člověka. Do této doby se pro multideviantního jedince využívalo označení switch.

Termín switch se následně blíže vymezil pro změnu rolí v rámci BDSM hrátek, během kterých jedinec role střídá a neprožívá je najednou. Příkladem multideviantního člověka je jedince s více zoofiliemi najednou, kdy ho láká sex s více druhy zvířat.

Děkujeme za váš hlas!