Základ slova této erotické úchylky znamená v latině mravenec. Jedná se o sexuální deviaci, kterou řadíme do kategorie zoofilie.

Sexuální zájem je během této úchylky směřován k drobným živočichům (jedná se zejména o malé šneky, žáby, různé druhy hmyzu, apod.), které si jedinec přikládá na tělo, nejčastěji okolo pohlavních orgánů.

Spolupracujeme: