Že sexualitu hendikepovaní prožívají stejně jako jiní, upozorňuje dokumentaristka Dagmar Smržová ve svém nedávném filmu Miluj mě, když to dokážeš. No, spíše než o film jde o reportáž, která přibližuje tři mladé muže s určitým postižením.

Sleduje je na cestě za sexem, a to detailně, jak to zkrátka zvládají – krok po kroku.

Jedním z protagonistů je i vozíčkář Tomáš Pik, který nemá problém hovořit o sexualitě jako takové. Navíc má bohaté zkušenosti s prodejnými ženami a za tuto svou minulost se nestydí. Na natáčení vzpomíná rád. Dokonce po úspěšném uvedení díla na Jihlavském festivalu, kde dokument získal diváckou cenu, si za ním stojí a je rád, že se veřejnosti líbí. A co víc? Že věří, že lépe pomůže vnímat jeho problematiku. Tomáš Pik je rovněž vděčný za to, že sexuální asistence už má v Čechách nejen zelenou, ale dokonce, že vznikl vzdělávací projekt Freya, nová instituce, o níž nám prozradí více spoluzakladatelka magistra Lucie Šídová.

O čem Freya je?

Věnujeme se vzdělávání v oblasti sexuality a vztahů pomáhajících profesí, tedy pečovatelek/ů, sociálních pracovnic a pracovníků, zdravotních sester a dalších. Též pomáháme se zavedením služeb týkajících se sexuality do zařízení, například jak zavést práci se sexualitou, poradenství, využívání sexuální asistence a podobně. Je to celkový proces a doporučujeme ho dobře naplánovat. Dále se věnujeme rozvoji a propagaci sexuální asistence.

Kdo za ní stojí?

Spolek Freya založily tři ženy. Se mnou ještě Petra a Jana. Všechny jsme spolupracovaly ve sdružení Rozkoš bez Rizika. Dobře se známe a téma nás zajímá. Je to velmi pozoruhodný proces zakládat organizaci. Velmi dobrodružný. Vlastně mi dělá radost pracovat v neziskovém sektoru. Hodně lidí, ale i neziskovek nám vycházelo vstříc a pomáhalo, protože jim to, co děláme, přišlo skvělé. Taky byl velmi zvláštní přechod z Rozkoše bez Rizika (dále R-R) do úplně nové organizace. Jako ředitelka R-R jsem měla denně spoustu mailů, nestíhala odepisovat a najednou máte prázdnou emailovou schránku a čekáte na svůj první, druhý, třetí mail. Zatímco předtím vám maily vadily, nyní se na ně těšíte. Znamená to totiž, že už o vás vědí.

Jaká je erudice zástupců společnosti?

Založit formálně novou organizaci není zase tak náročné. To, co je důležité, je mít rozmyšleno, jakému tématu se chceme věnovat a mít vizi. Vlastně musíte mít nápad, odvahu, tah na branku a nejlepší je, když jste takzvaně multifunkční. Též je dobré mít kolem sebe lidi, kteří do toho chtějí jít s vámi a rozumíte si. Navzájem se doplňujeme. Co neumím já, umí skvěle kolegyně, což je pro tým velmi důležité. Máme každá svoji oblast, které se věnujeme. Všechny jsme prošly manažerským vzděláváním, máme za sebou zkušenost s řízením lidí a rozvojem nových služeb a přímé práce s lidmi. Já jsem se navíc věnovala PR oblasti, přednášela, publikovala, vystupovala v médiích, řídila a rozvíjela organizaci a věnuji se terapeutické činnosti. Vše se mi nyní hodí.

Proč název Freya?

Vymyslet název organizace, aby například vystihoval její zaměření a byl dobře zapamatovatelný, je velmi těžké a navíc, aby se tak ještě nikdo nejmenoval. Freya je bohyní mající své místo v severské mytologii a překládá se jako „milovaná“. Láska, blízkost, naplnění sexuality – přály bychom si, aby to všechno i lidé s hendikepem mohli co nejvíce prožívat, proto Freya.

Jaké jsou cíle?

Chceme v co nejširším kontextu otevírat témata související s oblastí sexuality a vztahů lidí se zdravotním postižením, osob žijících v pobytových zařízeních závislých na péči jiné osoby (např. senioři a seniorky) a dalších zranitelných skupin (děti, mládež, ženy ze sexbyznysu). Usilujeme o větší podporu a porozumění důležitosti vztahů a prožívání sexuality cílových skupin a prevenci sexuálního násilí u odborné i laické veřejnosti. Věnujeme se též snižování stigmatu a předsudků spojených se sexualitou a poukazování na potřebnost systémových změn v této oblasti.

Jaké formy vzdělávání nabízíte?

Jde o akreditované kurzy, lépe řečeno kurzy na míru organizací. Chceme pořádat besedy, diskuze na témata spojená se sexualitou, realizovat konference. Poskytujeme poradenství a přejeme si rozjet skupinovou terapii či skupinová setkávání pro rodiče dětí, které mají nějaké znevýhodnění. Též se bavíme o dalším vzdělávání sexuálních asistentů a asistentek. Uvidíme, jak vše dopadne. Plánů máme dost a těšíme se na vše.

Jak taková školení probíhají?

Jak již bylo řečeno, nabízíme školení na míru organizací, takže většinou probíhají v zařízeních, která pracují s lidmi s nějakým znevýhodněním. Máme ale i otevřené kurzy, na které se může přihlásit kdokoliv. V současné době kurzy pro sexuální asistentky žádné otevřené nemáme. Ten, co již proběhl, byl uskutečněn za pomoci zahraničních partnerů. Byl teoretický, sebezkušenostní a interaktivní. Povídat si o sexualitě může být pro některé účastníky a účastnice kurzů náročné, proto při kurzech respektujeme to, že se nemusí zapojovat do interaktivních cvičení. Tím, že jsem terapeutka, hodně sleduji dynamiku skupiny, zda je téma pro všechny přijatelné v té formě, jak ho lektorujeme. Na školeních jsou někdy zaměstnanci/kyně organizací, které se přímo sexualitě věnovat nebudou či jim téma na komunikaci přijde těžké, ale je nutné pro zařízení, aby měli přehled v oblasti sexuality a vztahů jejich klientů a klientek.

Mezi plánovanými kurzy je jeden zaměřený na sexuální pomůcky pro osoby s hendikepem, seniory a seniorky. Můžete nám ho více přiblížit?

Jedná se o zkrácenou verzi dvou kurzů. Kurz nejde tolik do hloubky a hodí se pro ty, kteří potřebují pouze základní informace pro svoji práci. Seznámíme účastníky s tématem sexuální asistence, která je určena osobám s hendikepem a seniorům a seniorkám. Dozvědí se informace o tom, co je a není sexuální asistence, jaké má možnosti a limity, jak funguje v zahraničí, jaká má pravidla a právní ukotvení v České republice. Ukážeme jim a blíže představíme pomůcky (zahraniční i dostupné na českém trhu), které mohou využít i pracovníci a pracovnice pomáhajících profesí při práci se sexualitou. Získají informace o typologii erotických pomůcek. Představíme základní mužské a ženské. U každé vysvětlíme její funkci a limity při používání osobou s hendikepem. Zaměříme se i na samotný výběr. Seznámíme také s popisem specifických pomůcek pro osoby s hendikepem, jako jsou například houpačky, křesílka a další.

V jiném kurzu se zaměřujete rovněž na lásku, intimitu a sexualitu v seniorském věku…

Sexualita v tomhle věku je tabu a málokdo si uvědomuje, že ji lidé chtějí důstojně prožívat. Obeznámíme účastníky s tématem sexuality seniorů a seniorek a jejich specifickými potřebami i možnostmi řešení, jak důstojným způsobem naplňovat jejich sexualitu v sociálních zařízeních. Následně se budeme věnovat sexuálnímu obtěžování, jak mu čelit, pokud je zaměřeno proti pracovníkům a pracovnicím nebo ostatním klientům a klientkám sociálních služeb.

Jak dlouho trvá školení?

Většinou jeden den, kurz stojí kolem tisícovky. Azyl nám poskytuje Café Therapy ve Školské ulici 30 na Praze 1.

Mgr. Lucie Šídová se spoluzakladatelkami Mgr. Janou Polákovou a Petrou Hamerníkovou, DiS.

Nedávno byla vaše organizace přijata do mezinárodní platformy Epseya. O co jde?

Tak je fajn, že se o nás ví v mezinárodním kontextu. Dostáváme informace, co se na poli sexuality a sexuální asistence děje v jiných zemích. Epseya také plánovala zpracovat projekt, který byl opravdu skvělý. Jeho součástí jsme měli být i my, ale projekt bohužel nevyšel. Dále se plánují společná setkání a předávání zkušeností v této oblasti.

Jak byl přijat dokument Scarlet Road a následná diskuze s australskou sexuální asistentkou Rachel Wotton, který byl představen v Praze 31. května?

Pro mě to byl úžasný zážitek potkat se s Rachel. Nemohla jsem nejdříve uvěřit tomu, že opravdu přijede. Dokument byl přijat velmi dobře a diskuze po filmu byla velmi dlouhá, dokonce pokračovala i na společné večeři. S Rachel zůstaneme dále v kontaktu. Tato akce nás jen utvrdila v tom, že je dobře, že v současné době probíhají u nás kurzy zaměřené na sexualitu lidí s hendikepem, sexualitu seniorů a seniorek, kurzy informující o sexuální asistenci a jejich limitech, kurzy o erotických pomůckách a kurzy o sexualitě pro rodiče. Pokračujeme i přes prázdniny, jde nám o to zaměřit se na informování rodičů, kteří vychovávají dítě/mladé dospělé se zdravotním postižením.

Vozíčkář a propagátor sexuální asistence Tomáš Pik ve společnosti spoluzakladatelek sdružení Freya (Tomáš Pik se narodil v roce 1989 v Praze. Jeho hendikepem je ataxie – vzácné genetické progresivní nevyléčitelné onemocnění postihující periferní nervový systém. Nemoc mu diagnostikovali ve čtrnácti letech, od jedenadvaceti let se pohybuje pomocí invalidního vozíku. I přes své postižení dokáže žít naplno. Již několik let dobrovolně pomáhá lidem s podobným osudem. Odbourává bariéry, nejen ty viditelné, ale i ty nejvíce tabuizované. Je propagátor sexuální asistence a obecně sexuality osob s hendikepem. Je otevřený a nemá problémy mluvit o svých zkušenostech v přednáškových sálech i v médiích.)

Jak již bylo uvedeno, nedávno bylo vyškoleno prvních pět sexuálních asistentek, a sice pod hlavičkou sdružení Rozkoš bez Rizika. Kdy se plánuje podobný kurz pod hlavičkou té vaší?

Doufáme, že brzy. Zatím o tom diskutujeme, ale myslím, že nazrál čas. Nejdříve je potřeba službu sexuální asistence v ČR více ukotvit a propagovat a pak je možné proškolit další sexuální asistentky a asistenty.

Organizace Freya jde ještě dále. Začlenila se do internetového projektu GIVT, který umožňuje přímou podporu neziskových organizací. V praxi to vypadá tak, že vy nakupujete a z nákupu je zasílána část peněz z útraty vámi zvolené organizaci – v tomto případě organizaci Freya.

Idea GIVTu je totiž na vás coby zákazníkovi zvolit si svůj oblíbený sportovní klub, kulturní organizaci, charitu nebo zájmovou skupinu. Výběr probíhá na stránkách. Z každého nákupu jde předem dané procento přímo na účet zvolené neziskové organizace. Je to jednoduché. Internetové obchody platí za každý nákup zákazníka, který je k nim přiveden přes webovou stránku GIVT. Padesát procent a více z této částky posílají na podporu zvolené organizace. Více na zde.

Blíže o organizaci FREYA a jejích kurzech se dozvíte zde.

Zdroj fotografií: fotografie z archívu sdružení.

Napište komentář

Kliknutím na tlačítko ODESLAT KOMENTÁŘ udělujete
souhlas se zpracováním osobních údajů.

Spolupracujeme: