Pareunofobie neboli strach z pohlavních orgánů se nejčastěji vyskytuje u osob, které byly vychovávány příliš puritánsky.

Tento stav může souviset zejména s vlivy, které na dítě působily během jeho dětství, časté bývají nepříjemné vzpomínky na sexuální obtěžování nebo případy, kdy byla osoba svědkem sexuálního násilí.

Mezi časté můžeme zařadit strach z prvního pohlavního styku, strach z přenosu pohlavních nemocí, strach z možnosti otěhotnění, stud nebo strach ze selhání (týká se především osob s omezenými sexuálními zkušenostmi).

U těchto osob je důležité mít oporu v tolerantním partnerovi, který napomůže osobě strach odbourat. Nezbytností bývá otevřená komunikace a pocit absolutní důvěry. V obtížných případech je možné využít i služeb psychologa nebo psychoterapeuta.

Spolupracujeme: