Idiolatrie neboli narcismus či sebeláska je charakterizován přehnaným obdivem k vlastní osobě, arogantním chováním a nedostatkem empatie vůči druhým osobám.

Narcista, která se miluje až moc

Název narcismus je odvozen z řecké báje, ve které krásný mladík Narkissos (Narcissus) odmítl lásku nymfy a zamiloval se do své vlastní krásy. Neustále se prohlížel ve studánce, až do ní jednoho dne spadl, utopil se a bohové ho poté proměnili v květinu – Narcis.

V psychologii se jedná o poruchu osobnosti, při níž člověk přehnaně oceňuje sám sebe a toto hodnocení požaduje i po svém okolí. Jedinec s narcismem se snaží osoby kolem sebe využívat, ovládat nebo jim závidí jejich úspěchy.

Freud a narcisismus?

Podle Sigmunda Freuda rozlišujeme dva typy narcismu:

  • primární narcismus – normální stádium vývoj dítěte; toto stádium trvá, dokud dítě nezačne rozlišovat sebe a svoje okolí;
  • sekundární narcismus – závažná porucha osobnosti, která je často způsobena vnitřními pochybami o sobě samotnému; pacient si svoje pocity kompenzuje sebevědomým až arogantním vystupováním.

Spolupracujeme: