Antropofagie pochází z řečtiny a je specifickým typem kanibalismu. Antropofagie označuje lidojedství zejména ze sexuálních motivů.

Sexuální vzrušení způsobuje pojídání mrtvoly, zavražděné osoby nebo i pojídání masa z vlastního těla. Nejčastěji se pojídají vnitřní orgány, genitálie, ale i jiné části těla. Pojídání sebe sama označujeme jako autofagie.

V minulosti praktikovali autofagii už neandrtálci. V lidské společnosti je známo využívání tzv. rituálního kanibalismu (např. pojídání srdce nepřátelského bojovníka pro získání jeho duševní a fyzické síly). Během novověku se v Evropě kanibalismus objevoval jako léčebný prostředek.

V současné době byl kanibalismus vymýcen, a objevuje se opravdu výjimečně (např. z důvodu hladomoru, obléhání nebo činy vyšinutých lidí). V málo vyvinutých oblastech se kanibalismus objevoval ještě dlouho ve 20. století (např. Papui-Nové Guinei). V moderní společnosti je kanibalismus považován za závažný zločin spojený s duševní patologií. Avšak antropofagie skrývá i mnoho zdravotních rizik.

Děkujeme za váš hlas!
Napište komentář

Kliknutím na tlačítko ODESLAT KOMENTÁŘ udělujete
souhlas se zpracováním osobních údajů.