Termín sexsomnia označuje jednu z poměrně vzácných poruch, při které se člověk užívá sex v průběhu spánku. Jedná se o sexuální aktivitu ve spánku, kterou si člověk po probuzení nepamatuje. V současné době je sexsomnia již zařazena do klasifikace nemocí jako určitá forma náměsíčnosti.

Sexuální porucha spánku

Sexsomnia se řadí do skupiny poruch s odborným názvem parasomnie. Obecně se jedná o poruchy, kdy lidé ve spánku praktikují běžné aktivity, ale stále se nacházejí ve fázi spánku.

Po probuzení si nic z těchto aktivit nepamatují.

Jak se v sexu projevuje?

Sexsomnia zahrnuje různé formy sexuálního chování. Od pouhého sténání, přes masturbaci až k samotnému pohlavnímu styku. Ani dnes odborníci zcela nerozumí tomu, proč se lidé s parasomnií chovají, tak jak se chovají. Avšak předpokládá se, že tělo těchto lidí špatně vyhodnotí stav bdění a stav spánku a díky tomu pokračují v činnostech, na které jsou navyklí.

Sexsomnie se děje ve spánkové fázi, kterou nazýváme delta. Jedná se o fázi klidného hlubokého spánku se svalovou hypotonií a velice obtížnou probuditelností.

Sexsomnie je poměrně častá, jen ve Spojených státech amerických s ní má zkušenost sedm až jedenáct procent lidí. Mnoho z nich o své diagnóze v podstatě ani nevědí, protože si po probuzení nic nepamatují.

Spolupracujeme: