Termín filofobie pochází z řečtiny a v překladu znamená phobia = strach a philia = láska.

Zjednodušeně řečeno filofobie popisuje strach ze zamilování se. Lidé trpící touto fobií se často vyhýbají jakémukoliv přátelství, vztahu, v krajních případech dokonce i komunikaci s druhými lidmi.

Mezi nejčastější příčiny filofobie patří:

  • zklamání v lásce;
  • odstrašující případ v rodině;
  • předem domluvené sňatky (spíše v dřívějších dobách).
Děkujeme za váš hlas!
Napište komentář

Kliknutím na tlačítko ODESLAT KOMENTÁŘ udělujete
souhlas se zpracováním osobních údajů.