Pojem didaskalofilie pochází z řečtiny, kdy didaskalos = učitel, filia = láska.

Didaskalofilie označuje sexuální náklonnost žáků ke svému učiteli, popřípadě učitele k jeho žákům. Z hlediska historie se první zmínky o didaskalofilii objevují již ve starověkém Řecku, kdy byly vztahy mezi učitelem a studentem brány jako normální. Zpravidla se jednalo o homosexuální vztahy (např. vztah mezi Sokratem a jeho žákem Platónem).

Napište komentář

Kliknutím na tlačítko ODESLAT KOMENTÁŘ udělujete
souhlas se zpracováním osobních údajů.

Spolupracujeme: