Níže jsou popsány hlavní zásady, které by měl obsahovat domácí a trestní řád pro otrokyni.

V případě, kdy se rozhodneme zpracování domácího trestního řádu, je vhodné zpracovat daleko podrobnější formu řádu, kde budou vymezeny i jednotlivé tresty (např. způsob provádění výprasků, počet ran za určité prohřešky), dále denní rozpis pracovních povinností, povinnosti v souvislosti s návštěvami, apod. Podrobnosti trestního řádu vždy souvisejí individuálně podle potřeb daného Pána a otroka.

Konkrétní trestní BDSM řád

 1. Následující trestní řád (dále uvedeno jen řád) je pro otrokyni závazný. Otrokyně je povinna se vždy řídit ustanoveními, které jsou v řádu uvedena, pokud nejsou v rozporu s aktuálními příkazy Pána.
 2. Otrokyně je povinna se za všech okolností chovat ke svému Pánovi s náležitou úctou.
 3. Otrokyně musí za všech okolností, pokud Pán neurčí jinak, používat při oslovování svého Pána nařízené tituly.
 4. Otrokyně smí promluvit pouze tehdy, pokud je tázána nebo v případě závažné situace. O tom, co je závažná situace, rozhoduje vždy Pán.
 5. Otrokyně je povinna zdravit svého Pána podle jeho aktuálních pokynů.
 6. Otrokyně je povinna se pohybovat v prostředí domu vždy zásadně nahá.
 7. Otrokyně je povinna na základě rozkazu svého Pána zaujmout požadovanou polohu.
 8. Otrokyně musí být svému Pánovi kdykoliv k dispozici za účelem plnění příkazů Pána.
 9. Otrokyně se v přítomnosti Pána smí pohybovat výhradně v kleče.
 10. Uložené trvalé i aktuální příkazy musí otrokyně splnit bez zaváhání a bezchybně.
 11. Pokud je otrokyně neposlušná, špatně vykoná daný rozkaz nebo z rozmaru Pána může být otrokyně kdykoliv a jakkoliv potrestána.
 12. Výběr, způsob a provedení testu určuje vždy Pán.
 13. Otrokyně není dovoleno klást při trestání odpor.
 14. Otrokyně je povinna za jakýkoliv trest poděkovat.
 15. V případě, že je otrokyně trestána bitím, nesmí křičet.
 16. K návštěvám se otrokyně chová vždy podle pokynů Pána. Zpravidla se očekává, že se k návštěvám bude otrokyně chovat stejně jako ke svému Pánovi.