Výraz Fellatrix označuje ženu, která provádí felaci (tj. uspokojování mužského pohlavního údu ústy).

Termín Fellatrix se příliš nepoužívá, jedná se o vulgární výraz.

Napište komentář

Kliknutím na tlačítko ODESLAT KOMENTÁŘ udělujete
souhlas se zpracováním osobních údajů.